Online Guide

Når du skal leie utstyr må du først akseptere våre leiebetingelser. Til dere som ikke har god erfaring eller nødvendig kunnskap har vi laget denne online guiden for hvordan montere, rigge opp, bruke, demontere, rengjøre og lagre utstyret skikkelig.


Etter du har bestilt og fått bekreftelse på leie av utstyr, vil du få en kode som gir deg tilgang til utstyret. Her følger en trinnvis prosess for leie av SUP brett.

Steg 1:

Lås opp døren og les ordenreglene på innsiden av døren.


Steg 2: Ta ut utstyret

Ta forsiktig ut utstyret du har bestilt. Det er ikke tillatt å ta ut annet utstyr. Kontakt oss om det skulle oppstå problemer.


Steg 3: Pump opp

Sørg for at det er tilstrekkelig med luft i brettet hvis du skal ha et oppblåsbart brett. Se angitt luftmengde på brettets ventil.


Steg 4: Sett på finnen

Sett på finnen som vist. Sørg for at riktig finne er benyttet og at den sitter fast.


Steg 5: Klar!

Etter at du har fått med deg alt må du huske å låse lagringsplassen. Nøkkel skal legges/leveres der denne ble plukket opp slik at andre får tilgang.


SUP: Etter bruk


SUP: paddle basics