Forsikring

Freesport har ulykkesforsikring som dekker våre medlemmer.

Forsikringen for det enkelte medlem trer tidligst i kraft fra det tidspunkt vedkommende fyller betingelsene for medlemskap. Dette betyr i det tidspunkt alle medlemsopplysninger er mottatt av foreningen og medlemsavgift innbetalt.

Forsikringen dekker ulykke, invaliditet og død. Forsikringen gjelder for møter, turer, stevner (arrangementer), reiser og lignende i regi av foreningen og på direkte reise til og fra.